NuachtAn nuacht is déanaí

An tOireachtasAr an bhfód ó 1897
Stair

Dé Luain, 17 Bealtaine 1897

Cairde an Oireachtais

Cláraigh mar chara

Buíochas

Buíochas ó chroí lenár n-urraí uile

Foireann

Tá an tOireachtas ag fás

Ár nGnóIs é an tOireachtas tobar na n-ealaíon

CartlannSúil Siar

BuíochasFaigheann an tOireachtas tacaíocht airgid ó
Culture Ireland Arts Council Foras na Gaeilge Fáilte Ireland Aoife

An FhoireannTá an tOireachtas ag fás
Liam O Maolaodha
Liam Ó Maolaodha
Stiúrthóir
Is é Liam Ó Maolaodha ceannasaí na heagraíochta agus tá sé freagrach as forbairt straitéiseach An Oireachtais faoi chomaoin an Bord Stiúrtha. Ceann de na príomhchúraimí atá air ná ról nua de chuid an Oireachtais, ceanneagraíocht sa mór-réimse ‘Deiseanna a thacaíonn le hÚsáid na Gaeilge agus le Bunú…
Máirín Nic Dhonnchadha
Máirín Nic Dhonnchadha
Oifigeach Polasaí & Straitéise
Na príomhchúraimí a bhaineann leis an ról seo ná straitéisí agus polasaithe na heagraíochta a chomhordú d’fhonn na spriocanna a bhaint amach go héifeachtach, go héifeachtúil, de réir dea-chleachtais; éiteas agus luachanna na An Oireachtais. Tá sí freagrach as fíorú, comhordú agus monatóireacht a dhéanamh…
Majella Ní Chríocháin
Majella Ní Chríocháin
Oifigeach Imeachtaí & Forbairt Freastail
Na príomhchúraimí atá ar an Oifigeach Imeachtaí & Forbairt Freastail ná bainistiú a dhéanamh ar imeachtaí na heagraíochta a soláthraíonn deiseanna úsáidte Gaeilge agus faisnéis a bhailiú agus a scaipeadh i leith imeachtaí Gaeilge eile. Tá sí freagrach as urraíocht a aimsiú d’fheachtais agus d’imeachtaí…
Colin Ó Conghaile
Colin Ó Conghaile
Oifigeach Nua-Theicneolaíochta
An príomhchúram atá ar an Oifigeach Nuatheicneolaíochta ná bonneagar teicneolaíochta sainiúil a fhorbairt agus a fheidhmiú ar bhealach éifeachtach agus costas-éifeachtúil. Tá sé freagrach as coincheapa d'ábhair bholscaireacht/fógraíochta/margaíochta d’imeachtaí na heagraíochta a chruthú ar ardáin chumarsáide…
Ursula Mhic Cárthaigh
Ursula Mhic Cárthaigh
Oifigeach Cléireachais & Airgeadais
An príomhchúram atá ar an Oifigeach Cléireachais & Airgeadais ná Oifig an Oireachtais san Iúr a riaradh agus buiséid na heagraíochta a bhainistiú. Tá sí freagrach as caiteachas laethúil na heagraíochta agus is í a dhéileálann leis na húdaráis mhaoinithe, le hurraithe agus le páirtithe leasmhara eile…
Louise Ní Dháibhéid
Louise Ní Dháibhéid
Oifigeach Imeachtaí & Foilseachán
An príomhchúram atá ar an Oifigeach Imeachtaí & Foilseachán ná féilire imeachtaí an Oireachtais a reáchtáil, ag díriú, den chuid is mó, ar na himeachtaí a bhí go traidisiúnta faoi choimirce an Oireachtais, ina measc, Oireachtas na Samhna; Gradaim Chumarsáide an Oireachtais & Comórtais Liteartha an Oireachtais. Is…
Aisling Nic Artáin
Aisling Nic Artáin
Oifigeach Cléireachais Ginearálta
An príomhchúram atá ar an Oifigeach Cléireachais ná Oifig an Oireachtais i mBaile Átha Cliath a riaradh agus córas comhdúcháin na heagraíochta a choimeád. Is é/í a dhéanann bainistiú ar chomhfhreagras na heagraíochta, a dhéileálann le fhiosruithe ón bpobal agus a chomhlíonann dualgais chléireachais,…

Déan teagmháil linnIs mian linn freastal ort