An tOireachtas | Gréasán na nGael

Nuacht

An nuacht is déanaí
04-12-2018

Oíche Nollag na mBan 2019

31-10-2018

Duaiseanna Liteartha & Gradaim Foilsitheoireachta Bronnta

23-10-2018

Buaic-Ghradam Cumarsáide an Oireachtais 2018 fógartha

16-10-2018

Gearrliostaí na nGradam Foilsitheoireachta 2018 fógartha ag an Oireachtas

An tOireachtas

Ar an bhfód ó 1897
Stair

Dé Luain, 17 Bealtaine 1897

Tuilleadh Staire
Cairde an Oireachtais

Cláraigh mar chara

Cláraigh
Buíochas

Buíochas ó chroí lenár n-urraí uile

Tuilleadh Buíochas
Foireann

Tá an tOireachtas ag fás

Tuilleadh Eolais

Ár Gnó

Is é an tOireachtas tobar na n-ealaíon

Corn Uí Riada

Buaiteoirí tríd na blianta
2013 2014 2015 2016 2017

Buíochas

Faigheann an tOireachtas tacaíocht airgid ó

An Fhoireann

Tá an tOireachtas ag fás
Liam Ó Maolaodha
Liam Ó Maolaodha
Stiúrthóir
Is é Liam Ó Maolaodha ceannasaí na heagraíochta agus tá sé freagrach as forbairt straitéiseach An Oireachtais faoi chomaoin an Bord Stiúrtha. Ceann de na príomhchúraimí atá air ná ról nua de chuid an Oireachtais, ceanneagraíocht sa mór-réimse ‘Deiseanna a thacaíonn le hÚsáid na Gaeilge agus le Bunú…
Máirín Nic Dhonnchadha
Máirín Nic Dhonnchadha
Leas-Stiúrthóir
Na príomhchúraimí a bhaineann leis an ról seo ná straitéisí agus polasaithe na heagraíochta a chomhordú d’fhonn na spriocanna a bhaint amach go héifeachtach, go héifeachtúil, de réir dea-chleachtais; éiteas agus luachanna na An Oireachtais. Tá sí freagrach as fíorú, comhordú agus monatóireacht a dhéanamh…
Majella Ní Chríocháin
Majella Ní Chríocháin
Oifigeach Imeachtaí & Forbairt Freastail
Na príomhchúraimí atá ar an Oifigeach Imeachtaí & Forbairt Freastail ná bainistiú a dhéanamh ar imeachtaí na heagraíochta a soláthraíonn deiseanna úsáidte Gaeilge agus faisnéis a bhailiú agus a scaipeadh i leith imeachtaí Gaeilge eile. Tá sí freagrach as urraíocht a aimsiú d’fheachtais agus d’imeachtaí…
Colin Ó Conghaile
Colin Ó Conghaile
Oifigeach Nua-Theicneolaíochta
An príomhchúram atá ar an Oifigeach Nuatheicneolaíochta ná bonneagar teicneolaíochta sainiúil a fhorbairt agus a fheidhmiú ar bhealach éifeachtach agus costas-éifeachtúil. Tá sé freagrach as coincheapa d'ábhair bholscaireacht/fógraíochta/margaíochta d’imeachtaí na heagraíochta a chruthú ar ardáin chumarsáide…
Louise Ní Dháibhéid
Louise Ní Dháibhéid
Oifigeach Imeachtaí & Foilseachán
An príomhchúram atá ar an Oifigeach Imeachtaí & Foilseachán ná féilire imeachtaí an Oireachtais a reáchtáil, ag díriú, den chuid is mó, ar na himeachtaí a bhí go traidisiúnta faoi choimirce an Oireachtais, ina measc, Oireachtas na Samhna; Gradaim Chumarsáide an Oireachtais & Comórtais Liteartha an Oireachtais. Is…
Aisling Nic Artáin
Aisling Nic Artáin
Oifigeach Cléireachais Ginearálta
An príomhchúram atá ar an Oifigeach Cléireachais ná Oifig an Oireachtais i mBaile Átha Cliath a riaradh agus córas comhdúcháin na heagraíochta a choimeád. Is í a dhéanann bainistiú ar chomhfhreagras na heagraíochta, a dhéileálann le fhiosruithe ón bpobal agus a chomhlíonann dualgais chléireachais, ina…
Clíodhna Nic Bhranair
Clíodhna Nic Bhranair
Oifigeach Gréasán
Na príomhchúraimí atá ar Chlíodhna ná gréasáin a fheidhmíonn go hiomlán trí Ghaeilge a bhunú agus a chothú agus pleananna straitéiseacha a chur ar fáil maidir le gréasáin nua agus le páirtnéirí nua. Is í atá freagrach as bunachar sonraí ilchuspóra na heagraíochta a fhorbairt agus a mhaoirsiú agus as…

Teagmháil

Is mian linn freastal ort

Tuigim gur ionann an fhoirm seo a líonadh isteach agus cead a thabhairt d’Oireachtas na Gaeilge teagmháil a dhéanamh liom agus go mbaileofar m’ainm, mo sheoladh ríomhphoist agus mo fón chun an próiseas a éascú.